Books

Books presented at the 2013 HUSSE Conference

A mondat becsülete

A mondat becsülete. Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. (Szerk. Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István)

28. Tanulmányok Bollobás Enikő 60. születésnapjára

28. Tanulmányok Bollobás Enikő 60. születésnapjára.
Ed. Benczik Vera, Frank Tibor, Geiger Ildikó. Budapest: ELTE Angol-Amerikai Intézet, 2012.

Bényei Tamás: Traumatikus találkozások

Bényei Tamás: Traumatikus találkozások

Bollobás Enikő: Egy képlet nyomában: Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból

Bollobás Enikő: Egy képlet nyomában: Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból

125 éves a budapesti angol szak – Doktoranduszok tanulmányai

125 éves a budapesti angol szak – Doktoranduszok tanulmányai

Early Modern Communi(cati)ons

22. Early Modern Communi(cati)ons: Studies in Early Modern English Literature and Culture. Ed. Földváry Kinga és Stróbl Erzsébet.
Cambridge Scholars Publishing, 2012.

Frank Tibor: Kettős kivándorlás

Frank Tibor: Kettős kivándorlás: Budapest – Berlin – New York, 1919-1945

English Historical Linguistics

Selected Papers from the Sixteenth International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 16). Edited by Hegedűs Irén and Fodor Alexandra

Going Indian

Kádár Judit: Going Indian: Cultural Appropriation in North American Literature. Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans. Valencia: Valencia UP, 2012.

Exploring the Cultural History of Continental European Freak Shows and 'Enfreakment'

Kérchy Anna és Andrea Zittlau (szerk.): Exploring the Cultural History of Continental European Freak Shows and ‘Enfreakment.’. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

Postmodern Reinterpretations of Fairy Tales

Kérchy Anna (szerk.): Postmodern Reinterpretations of Fairy Tales: How Applying New Methods Generates New Meanings. Lewiston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2011.

Contrasting the Early Modern and Postmodern Semiotics of Telling Stories

Kiss Attila: Contrasting the Early Modern and Postmodern Semiotics of Telling Stories. Lewiston: Edwin Mellen, 2011.

Figures of Memory

Komáromy Zsolt: Figures of Memory: From the Muses to Eighteenth Century British Aesthetics. Lewisburg: Bucknell UP, 2011.

Representations of Gender and Female Subjectivity in Contemporary Irish Drama by Women

Mária Kurdi: Representations of Gender and Female Subjectivity in Contemporary Irish Drama by Women. Lewiston Queenston Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2011.

Kultúrák között

Kurdi Mária: Kultúrák között. Magyar és más közép- és kelet-európai emigránsok a kortárs ír prózában és színpadon. Budapest: Lucidus, 2011.

Világok találkoznak

Kürtösi Katalin: „Világok találkoznak”: a „másik” irodalmi ábrázolása Kanadában (JatePress, Szeged, 2010)

Merry Murderers

Tóth Zsófia: Merry Murderers: The Farcical (Re)Figuration of the Femme Fatale in Maurine Dallas Watkins’ Chicago (1927) and its Various Adaptations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011.

Ritka Művészet – Rare Device

Ritka Művészet – Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére. Writings in Honour of Ágnes Péter.
Ed. Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika és Tímár Andrea. Budapest: ELTE BTK Anglisztika Tanszék, 2011.

A másik Woolf

Séllei Nóra: A másik Woolf: Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben

She’s Leaving Home

Séllei Nóra és June Waudby (szerk.): She’s Leaving Home – Women’s Writing in English in a European Context. Oxford – Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Wien, 2012.

Szavak pásztora

Szavak pásztora. [The Shepard of Words]
Ed. Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin.
honoring the doyen of Hungarian lexicography, Tamás Magay, who was the founder of the English Dept at Károli Gáspár Univ.

Full list of books presented at the HUSSE 11, 2013 Conference

 • Frank Tibor: Kettős kivándorlás: Budapest – Berlin – New York, 1919-1945
 • Bényei Tamás: Traumatikus találkozások
 • Séllei Nóra: A másik Woolf: Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben
 • Kurdi Mária: Kultúrák között. Magyar és más közép- és kelet-európai emigránsok a kortárs ír prózában és színpadon. Budapest: Lucidus, 2011. 168 p.
 • Mária Kurdi: Representations of Gender and Female Subjectivity in Contemporary Irish Drama by Women. Lewiston Queenston Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2011.
 • Bollobás Enikő: Egy képlet nyomában: Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból
 • Kürtösi Katalin: „Világok találkoznak”: a „másik” irodalmi ábrázolása Kanadában (JatePress, Szeged, 2010)
 • Kádár Judit: Going Indian: Cultural Appropriation in North American Literature. Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans. Valencia: Valencia UP, 2012.
 • Komáromy Zsolt: Figures of Memory: From the Muses to Eighteenth Century British Aesthetics. Lewisburg: Bucknell UP, 2011.
 • Tóth Zsófia: Merry Murderers: The Farcical (Re)Figuration of the Femme Fatale in Maurine Dallas Watkins’ Chicago (1927) and its Various Adaptations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011.
 • Czigányik Zsolt: A szabadsághiány anatómiái – Az emberi szabadság XX. századi angol ellenutópiákban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011.
 • Gárdos Bálint: Földönjáró romantikusok – a XIX. század elejének brit esszéirodalmáról. Budapest: L’Harmattan, 2012.
 • AMERICANA e-books
 • Séllei Nóra és June Waudby (szerk.): She’s Leaving Home – Women’s Writing in English in a European Context. Oxford – Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Wien, 2012.
 • Kérchy Anna (szerk.): Postmodern Reinterpretations of Fairy Tales: How Applying New Methods Generates New Meanings. Lewiston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2011.
 • Kérchy Anna és Andrea Zittlau (szerk.): Exploring the Cultural History of Continental European Freak Shows and ‘Enfreakment.’. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.
 • ELTE Angol szak – Doktoranduszok tanulmányai
 • tntefjournal.hu/vol2/iss1 Marinovich Sarolta emlékkötet
 • Selected Papers from the Sixteenth International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 16). Edited by Hegedűs Irén and Fodor Alexandra
 • Early Modern Communi(cati)ons: Studies in Early Modern English Literature and Culture. Ed. Földváry Kinga és Stróbl Erzsébet. Cambridge Scholars Publishing, 2012.
 • The Proceedings of the Renaissance Section of the HUSSE Conference. Authors: Fabiny Tibor, Földváry Kinga, Ittzés Gábor, Kállay Géza, Kiss Attila, N. Streitman Krisztina, Najbauer Noémi Mária, Pikli Natália, Schandl Veronika, Stróbl Erzsébet, Strickland-Pajtók Ágnes, Szigeti Balázs, Turi Zita
 • HJEAS [Hungarian Journal of English and American Studies] 18/1-2 (2012). Edited by Zoltán Abádi-Nagy. Honoring Donald Morse.
 • Ritka Művészet – Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére. Writings in Honour of Ágnes Péter. Ed. Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika és Tímár Andrea. Budapest: ELTE BTK Anglisztika Tanszék, 2011.
 • A szavak szépsége, avagy a bibliográfus igazsága. Tisztelgés Vadon Lehel 70. születésnapján. 2. kötet. Ed: Abádi Nagy Zoltán, Kádár Judit, Tarnóc András. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2012.
 • Mítoszok bűvöletében: Ünnepi kötet Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára./ Enchanted by Myth: A Volume for Zsolt Kálmán Virágos on his 70th Birthday. Ed. Németh Lenke, Simon Zoltán, Tarnóc András és Varró Gabriella. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
 • Szavak pásztora [The Shepard of Words] Ed. Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin.
 • Tanulmányok Bollobás Enikő 60. születésnapjára. Ed. Benczik Vera, Frank Tibor, Geiger Ildikó. Budapest: ELTE Angol-Amerikai Intézet, 2012.
 • Kiss Attila: Contrasting the Early Modern and Postmodern Semiotics of Telling Stories. Lewiston: Edwin Mellen, 2011
 • Virágos Zsolt Kálmán szakmai-tudományos közleményeinek bibliográfiája és válogatott írásai. Szerk. Németh Lenke, T. Espák Gabriella, Vadon Lehel és Varró Gabriella. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.

Books presented at the 2019 HUSSE Conference

Kata GYURIS – Eszter SZÉP – Dóra VECSERNYÉS (eds). Turning the Page: Gendered Identities in Contemporary Literary and Visual Cultures. L’Harmattan, 2018.

Tamás KARÁTH: Richard Rolle: The Fifteenth-Century Translations. Brepols Publishers, 2018.

Anna KÉRCHY (ed.): Posthumanism in Fantastic Fiction. Szeged: Americana eBooks, 2018.

Anna KÉRCHY (ed.): Interspecies Encounters in Postmillenial Filmic Fantasies. Americana E-journal special issue. 2017 Fall.

Mária KURDI: Approaches to Irish Theatre through a Hungarian’s Lens: Essay and Review Articles. University of Pécs, 2018.

Attila Atilla KISS (ed.): Adrienne Kennedy. A bagoly válaszol. Öt egyfelvonásos. Szeged: JATEPress, 2019.

Gabriella REUSS: Shakespeare Londonban és Pest-Budán. Színházi előadások emlékezete. L’Harmattan, 2017.

Csaba MACZELKA, Andrew C. ROUSE, Lívia SZÉLPÁL (eds.): FOCUS: Papers in English Literary Studies. 20th Anniversary Issue. (2018).
A. F. SZABÓ – É. BÚS – E. MAIOR (eds.): Topos – Journal of Space and Humanities 6(1-2). (2017)