A színpadtól a színpadig

Az AMERICANA eBooks büszkén mutatja be legfrissebb kötetét, a hiánypótló A színpadtól a színpadig. Válogatás Marvin Carlson színházi írásaiból című könyvet Kurdi Mária és Csikai Zsuzsa szerkesztésében! A kötet fejezetei Marvin Carlson öt könyvéből és két tanulmányából közölnek részleteket, illetve további két tanulmányt teljes egészben közre adnak magyar fordításban. Ezek a szövegek 1990 és 2011 között születtek és keresztmetszetet nyújtanak az ezredforduló színháztudományának olyan kérdéseiről és folyamatairól, mint a színházszemiotika, interkulturalitás, többnyelvűség a színpadon, a történelem újrajátszásai, az előadás eseményszerűsége és a performanszok világa a posztstrukturalista elméletek kontextusában. Marvin Carlson adatokkal és tanácsokkal segítette a vállalkozást, továbbá a válogatásban érdeklődésük, tanulmányaik és a potenciális olvasók általuk feltételezett igényeinek megfelelően nagy segítségére voltak a szerkesztőknek maguk a fordítók is. Egyetemi oktatók, fiatal kutatók, doktori hallgatók és mesterszakos diákok alkotják a fordítói gárdát. Kiadó, szerkesztők és fordítók közösen reméljük, hogy a szövegek hasznára lesznek mind a színházzal foglalkozó szakembereknek és tanároknak, mind a színházi tanulmányokat folytató, graduális és posztgraduális diákoknak, valamint a színházat szerető olvasóknak általában is.

További információ és letöltés »

This entry was posted in Books, Publications. Bookmark the permalink.