Konferencia támogatási pályázat

A HUSSE pályázatot hirdet egy 2014-ben, azaz a HUSSE-konferenciák köztes évében megrendezendő magyarországi, a HUSSE tudományterületeihez kapcsolódó konferencia támogatására. A konferencia tematikája lehetőleg minél több szakterület képviselőinek adjon lehetőséget a megszólalásra, a kutatási eredmények bemutatására. A támogatásra nemcsak a HUSSE tagszervezetei (HUSSDE, HUSIS, MSB) pályázhatnak, hanem minden egyéb magyarországi, széles értelemben vett anglisztikai kutatási és oktatási intézmény vagy munkacsoport is. A konferencia munkanyelve magyar vagy angol is lehet.

Az elnyerhető támogatás összege 100.000 Ft.
A pályázat beadásának határideje: 2014. febr. 15.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2014. febr. 28.
A konferencia megvalósulásának ideje: 2014.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a konferencia címét
– a konferencia rövid, felhívásszerű leírását
– a téma és/vagy megközelítés fontosságának, újdonságának indoklását (max. 300 szó)
– a szervező intézmény vagy munkacsoport megnevezését
– a szervezőbizottság névsorát
– a konferencia tervezett időpontját
– a konferencia szervezésének egyéb anyagi forrásait
– a konferencia résztvevőinek várható számát és összetételét (pl. országos vagy nemzetközi), esetleg, ha már ismert(ek), a felkért plenáris előadó(k) megnevezésével.

A támogatás feltétele, hogy a szervezőbizottság tagjai (az esetleges külföldi szervezők kivételével) HUSSE-tagok legyenek, valamint az, hogy a támogatást elnyerő konferenciának a konferencia anyagaiban fel kell tüntetnie a HUSSE-t mint társszervezőt.

A pályázat benyújtása: elektronikusan, a HUSSE elnökének címére (sellei.nora@arts.unideb.hu).

This entry was posted in Announcement. Bookmark the permalink.