Bényei Tamás: Traumatikus találkozások: elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára

A Debreceni Egyetemi Kiadónál jelent meg Bényei Tamás Traumatikus találkozások: elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára című új könyve. Reklám helyettitt a fülszöveg:

A könyv a személyköziség tapasztalatával, az én és a másik fájdalmas találkozásának elméleti és irodalmi megjelenítéseivel foglalkozik. A fejtegetések elméleti alapjául Hegel úr-szolga jelenete, a mimikri (utánzás) bölcseleti irodalma és az idegenséggel való találkozás etikai, Lévinas és Blanchot gondolataiból kiinduló felfogása szolgál, de az elemzések hátterében mindvégig érzékelhető a pszichoanalízis és a posztstrukturalizmus gondolkodásmódja is. A könyv kiindulópontja szerint gyarmati környezetben tisztábban kivehető a személyköziség traumatikus, megrendítő természete, amely elválaszthatatlan mind az „ember” fogalmának gyarmati válságától, mind az idegenséget megszólítani vágyó nyelv megbicsaklásaitól. Az elemzett példák ezért a gyarmati irodalomból, pontosabban Angol-India irodalmából származnak: a szerző részletesen elemzi Rudyard Kipling legjobb indiai elbeszéléseit és verseit, valamint E. M. Forster Út Indiába című könyvét. A kötet az elemzett Kipling-művek fordítását is tartalmazza.

A könyv néhány helyen kapható, de összehasonlíthatatlanul kedvezőbb áron megrendelhető a kiadónál.

This entry was posted in Books. Bookmark the permalink.